Korona

Eskadron : Wiosna/lato 2008

Olive / lemon / blassgrun

Cytrynowy żółty, oliwka i groszek.

Derka oliv+kantar lemon/oliv+transportery lemon/oliv Czaprak cotton lemon eskadron cotton blassgrun+nauszniki balssgrun Eskadron Cotton Lemon + owijki Kantar z kolekcji Czaprak cotton w kolorze olive Derka w romby derka polarowa olive Derka padokowa ripstop Polopad olive Polopad i owijki z kolekcji Polopad olive, owijki Horze żółte Czaprak cotton groszkowy Komplet lemon Komplet lemon Komplet blassgrun Polo pad olive, owijki blassgrun Kantar z kolekcji Kantar z kolekcji Derka z kolekcji Derka z kolekcji Czaprak cotton lemon Czaprak i derka z kolekcji beluga/flax Komplet lemon z kolekcji Czaprak cotton i owijki lemon Polar z kolekcji i owijki Anky pea Czaprak i owijki z kolekcji Czaprak Impuls olive Czaprak Brillant lemon i owijki yellow (kolekcja 2011) Czaprak Impuls olive Komplet lemon z kolekcji Komplet blassgrun Kantar, uwiąz i derka z kolekcji Czaprak Brillant olive Komplet lemon z kolekcji Derka w romby z kolekcji Czaprak lemon, owijki yellow Derka olive z kolekcji Komplet lemon z kolekcji Czaprak Impuls olive Czaprak cotton blassgrun Czaprak cotton lemon Derka dralon z kolekcji Derka dralon z kolekcji Polopad olive i owijki lemon Cotton blassgrun z kolekcji Derka dralon z kolekcji Derka olive z kolekcji